Jeg er uddannet revisorassistent, samt merkonom i regnskabsvæsen.

Har erfaring fra revisionskontor samt bogholderi i en større virksomhed.

Startet som selvstændig bogholder i 1999.

Kan være mellemled mellem dig og din revisor. Kan også være behjælpelig med at skabe kontakt til en revisor, da jeg samarbejder med forskellige revisorer.

Hos små enkeltmandsvirksomheder kan jeg også være behjælpelig med selvangivelsen.

Er lønpartner hos Bluegarden.

Medlem af og forsikret gennem Netværkforeningen Freelance Bogholdere (NFFB)

Har erfaringer med følgende regnskabsprogrammer:

e-conomic.dk

Microsoft Dynamics (C5)

SummaSummarum.dk

Winkas.dk